Географічний факультет Ужгородського національного університету створено у 2005 році. Міністерство освіти і науки України відразу надало УжНУ право на провадження освітньої діяльності з підготовки фахівців за трьома новими напрямами: 0504 «Туризм», 0705 «Географія» і 0709 «Геодезія, картографія та землеустрій» з ліцензованим обсягом 30 осіб на перші дві спеціальності та 45 осіб на останню. У 2007 році факультет отримав ліцензію на підготовку фахівців з четвертого напряму «Лісове та садово-паркове господарство» обсягом 45 студентів, з них 15 заочної форми навчання. Фахівців із усіх цих напрямів вкрай бракує в Закарпатській області, зважаючи на те, що вони пов'язані з пріоритетними галузями її народного господарства. Викладання професійно-орієнтованих дисциплін забезпечують близько 50 висококваліфікованих фахівців. На географічному факультеті функціонують або на стадії облаштування й оснащення навчальні лабораторії: ґрунтознавча, геодезична, картографії і землевпорядного креслення, інформатики і геоінформаційних технологій, лісівництва, деревинознавства, а також кабінет геології та мінералогії, де зібрано понад 600 зразків мінералів та гірських порід з України та зарубіжжя,функціонують два комп'ютерні класи з виходом в Інтернет та різні за тематикою гуртки, зокрема географії та краєзнавства.