Юридичний факультет Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», створено в 1993 році на базі відділення «Правознавство», яке функціонувало у складі економічного факультету з 1991 року.

Підготовка фахівців здійснюється відповідно до загальної ліцензії, виданої ДВНЗ «Ужгородський національний університет», серії АД - №072680 від 10.09.2012 року, за напрямом «Право» за спеціальністю «Правознавство» за ОКР «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр».