Сьогодні факультет математики та цифрових технологій об'єднує 5 кафедр (алгебри, диференціальних рівнянь та математичної фізики, кібернетики і прикладної математики, теорії ймовірностей і математичного аналізу, системного аналізу і теорії оптимізації), на яких працюють 35 викладачів, з них - 5 докторів наук, професори (Гече Ф.Е., Король І.І., Маляр М.М., Маринець В.В., Сливка-Тилищак Г.І.) та 25 кандидатів наук. Кафедру алгебри очолює доцент Шапочка І.В., кафедру теорії ймовірностей і математичного аналізу - доцент Слюсарчук П.В., кафедру диференціальних рівнянь та математичної фізики - професор Маринець В.В., кафедру системного аналізу і теорії оптимізації - доцент Кузка О.І., кафедру кібернетики і прикладної математики - професор Гече Ф.Е. Більшість викладачів факультету є його вихованцями.