Факультет іноземної філології як самостійний підрозділ (факультет романо-германської філології) виник у 1966 р. на базі відділення іноземних мов філологічного факультету. У 1990 р. до трьох його відділень - англійської, німецької та французької мови і літератури додалося відділення румунської мови та літератури. Саме за цими напрямками здійснюється підготовка фахівців за двома формами навчання - денною та заочною. Термін навчання на денному відділенні - 5 років, на заочному - 6.

У структурі факультету - п'ять кафедр (англійської філології, німецької філології, французької мови та зарубіжної літератури, класичної та румунської філології, іноземних мов). Професорсько-викладацький корпус кафедр становить 107 чоловік, із них 1 доктор філологічних наук, професор, 2 професори за сумісництвом та 27 - кандидати наук, доценти.