Фізичний факультет сьогодні - один із найпотужніших за науковим потенціалом в Ужгородському національному університеті. У структурі факультету - 6 випускаючих кафедр, на факультеті працює 235 спеціалістів, з них 100 мають наукові ступені доктора або кандидата фізико-математичних наук. Навчальний процес забезпечують 67 викладачів, з них 30 професорів, докторів наук та 37 доцентів, кандидатів наук. До навчального процесу залучаються також висококваліфіковані фахівці НДІ ФХТТ, Проблемної лабораторії, Лабораторії космічних досліджень та відділення фізики ядра та елементарних частинок, які мають значний досвід наукової та науково-методичної роботи.